Nowy Atlas Tynk cem.-wapienny kat. 3 30 kg x 36 sztuk-25997 Zobacz większe

Atlas Tynk cem.-wapienny kat. 3 30 kg x 36 sztuk

ZTC-W-W P

Atlas

Nowy produkt

Atlas Tynk cem.-wapienny kat. 3 30 kg x 36 sztuk

Więcej szczegółów

694,31 zł brutto


Opis

Możliwość negocjacji proszę złożyć ofertę; przycisk pod ceną
Czas na zwrot 90 dni
Termin realizacji proszę pytać; uzależniony od obrotów mag.
Kategoria materiały budowlane
Podkategoria tynki
Zastosowanie wnętrza
Dystrybucja Polska
Waga [kg] proszę zapytać
Gwarancja [miesiące] rękojmia; 24 paragon / 12 faktura

Więcej informacji

TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS
Tynk cementowo-wapienny kat. III
Zalecany do ręzcnego lub maszynowego tynkowania betonu komórkowego wewnątrz budynków – w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach. Tworzy tynk kat III – może być stosowany jako tynk tradycyjny dwuwarstwowy.
Właściwości
tynk lekki – zawiera perlit
wysoka wydajność
gładki - wielkość ziarna do 0,5 mm
lekka obróbka
Główne parametry
grubość warstwy: 5 - 30 mm
zużycie: od 11 kg/m2/cm
podwyższona izolacyjność cieplna 0,80 W/mK
 paca stalowa gładka

 agregat do ścian

 na ściany

 do wewnątrz

 wodoodporność

PRZEZNACZENIE
Zalecany do tynkowania betonu komórkowego wewnątrz budynków – w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach.
Tworzy tynk kat III – może być stosowany jako tynk tradycyjny dwuwarstwowy, składający się z „obrzutki wstępnej” i „narzutu wierzchniego”, jako tynk podkładowy lub nawierzchniowy.
Przystosowany jest do tynkowania maszynowego lub ręcznego – zastosowanie agregatów tynkarskich umożliwia bardzo szybki postęp prac.


Rodzaje podłoży - podłoża o podwyższonej izolacyjności cieplnej: ceramika poryzowana i beton komórkowy; powierzchnie z betonu, gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego, a także na odpowiednio przygotowane podłoża gipsowe.
WŁAŚCIWOŚCI

Posiada zwiększoną wydajność – dzięki specjalnie opracowanej recepturze zapewnia wydajność o ok. 50% większą niż tradycyjne tynki cementowe.
Doskonale trzyma się podłoża – dzięki wapnu wypełnia dokładnie wszystkie nierówności muru, uszczelnia go i silnie łączy się z cegłami, bloczkami itp.
Bardzo dobrze przenosi i rozkłada naprężenia – dzięki zawartości wapna jest tynkiem sprężystym, chroniącym się samodzielnie przed pękaniem.
Pozwala na zwiększenie odległości między dylatacjami pionowymi - w porównaniu z tynkami, w których jedynym spoiwem jest cement.
Ogranicza chłonność muru – szczelność tynku cementowo-wapiennego chroni mur przez wnikaniem wody w jego strukturę i zabezpiecza przed negatywnymi skutkami tego zjawiska, np. rozwojem korozji biologicznej.
Posiada doskonałą urabialność - zawartość wapna sprawia, że zaprawę bardzo łatwo się przygotowuje i narzuca.
Jest łatwy do nakładania i zacierania – mały ciężar objętościowy sprawia że tynk jest bardzo wygodny w pracy, zarówno przy tynkowaniu ścian jak i sufitów.
Jest wysoce paroprzepuszczalny – warstwa tynku nie zakłóca paroprzepuszczalności muru wykonanego z materiałów porowatych, takich jak beton komórkowy.

Tynkowanie
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub osypliwe usunąć szczotką stalową. Podłoża gipsowe należy przed tynkowaniem zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże można zmoczyć czystą wodą, następną czynnością jest wykonanie wstępnej obrzutki.

 

Narzucanie tynku
Tynk nakłada się za pomocą agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych mieszanek. Zaprawę narzuca się na ściany za pomocą pistoletu natryskowego, poziomymi pasami zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. Dyszę pistoletu należy prowadzić równomiernie, zachowując stałą odległość od tynkowanej powierzchni. W przypadku nakładania ręcznego tynk narzucać kielnią.


Wyrównywanie tynku
Narzuconą zaprawę wyrównać przy użyciu łaty "H" i pozostawić do wstępnego związania. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, aż do uzyskania równej powierzchni.


Zacieranie tynku
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać lub zatrzeć na ostro. Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie wysychania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.


Malowanie
Otynkowane podłoża można malować dowolnymi farbami elewacyjnymi (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, FASTEL, FASTEL NOVA, ATLAS CERTON i ATLAS ARKOL E). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S można rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się od 11 kg na 1 m2 powierzchni, przy grubości warstwy 10 mm.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

OPAKOWANIA

Worki papierowe 30 kg.
Paleta 1080 kg w workach 30 kg

DANE TECHNICZNE
TYNK MASZYNOWY LEKKI CEMENTOWO-WAPIENNY ATLAS produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wapna, wypełniaczy kwarcowych, perlitu oraz dodatków uszlachetniających.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,5 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,25 kg/dm3
Proporcje mieszania
woda / sucha mieszanka obrzutka 7,8-9,0 l / 30 kg
narzut 6,0-7,8 l / 30 kg
Wydajność 1000 kg tynku = ok. 900 l zaprawy
Max. średnica kruszywa 0,5 mm
Min. / max grubość tynku 5 mm / 30 mm
Temperatura przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
Czas gotowości do pracy ok. 2 godziny

Zaproponuj swoją cenę

Pierwotna cena: 694.31 zł

 

* Pola obowiązkowe