Model GPCX13/40 producent Belle cena netto 320 - 1
  • Model GPCX13/40 producent Belle cena netto 320 - 1

GPCX13/40

320,00 zł

Podkładka elastyczna do kostki brukowej do PCX 13/40

GPCX13/40 podkładka do kostki brukowej Belle PCX 13/40

Dodatkowe informację:

Podkładka elastyczna do kostki brukowej do PCX 13/40