Model PCT producent Gudepol cena netto 1224 - 1
  • Model PCT producent Gudepol cena netto 1224 - 1

PCT

1 224,00 zł

W czasie procesu sprężania powietrza przy pomocy sprężarek smarowanych olejem powstaje kondensat olejowo-wodny, który zawiera od 500 do 5000 mg oleju na litr kondensatu. Według obwiązujących przepisów zawartość oleju w kondensacie odprowadzanym do ścieków

Kondensat

W czasie procesu sprężania powietrza przy pomocy sprężarek smarowanych olejem powstaje kondensat olejowo-wodny, który zawiera od 500 do 5000 mg oleju na litr kondensatu. Według obwiązujących przepisów zawartość oleju w kondensacie odprowadzanym do ścieków nie może przekraczać 15mg/litr. (Dziennik Ustaw nr 116 z dn. 10.12.91, poz. 503). UWAGA! Każde przedsiębiorstwo, które doprowadza do zanieczyszczenia środowiska naturalnego np. przez odprowadzenie do ścieków nie uzdatnianego kondensatu, musi się liczyć z finansowymi karami.

Separator kondensatu PCT
Separator PCT w zakresie separatorów woda/olej oddziela olej od kondensatu, generowane przez systemy sprężonego powietrza. PCT zapewnia wydajne oddzielnie oleju od kondensatu poprzez kierowanie skroplin przez różne etapy rozdzielania.

Wymiary separatora 465x250x397 mm.

Zasady funkcjonowania PCT
W przypadku gdy kondensat wpływa do PCT, olej odfiltrowuje się za pomocą różnych elementów filtracyjnych. Separator kondensatu PCT wykorzystuje materiały adsorpcyjne, aby usunąć nadmiar oleju. Trwałość pierwszego stopnia filtracji PCT jest określona przez ilość usuniętego oleju, nie od ilości kondensatu. Element węglowy separatora jest wykorzystany tylko w celu końcowego oczyszczenia i zapewnia osiągnięcie docelowych wartości <10 ppm. Profesjonalna konstrukcja PCT jest niezwykle kompaktowa, lekka a zarazem maksymalizuje czynniki ergonomiczne podczas przeprowadzania rutynowej konserwacji.

Korzyści handlowe
Współpracuje ze wszystkimi wyrzutnikami kondensatu (elektryczne, elektromagnetyczne, mechaniczne).

Trzy modele pokrywające aż do 15m³/min wydajności sprężarki oferuje elastyczność doboru wydajności sprężarki.

Filtracja na poziomie <10 ppm

Separuje oleje mineralne oraz syntetyczne

Korzyści techniczne
Mała zajmowana powierzchnia.

Lekka i łatwa wymiana elementów.

Łatwy montaż i procedura konserwacji.

Próbka i test spustu badania/pomiaru wydobycia dla wartości ppm

Wskaźnik bezpieczeństwa przepełnienia.

Moźliwość podłączenia różnego typu wyrzutników

Wydajność nominalna sprężarki [m3/h] 180